دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


تجزیه و تحلیل «قطعه‌ای در ماهور» ساخته‌ی «فرامرز پایور» بر اساس ملودی‌هایی از «احمد عبادی»
سجاد پورقناد

چکیده

تجزیه و تحلیل آثار موسیقایی برجسته کمک می‌کند سرمشق‌های باقی مانده از آهنگسازان را به راهی برای آیندگان بدل کنیم. لذا تجزیه و تحلیل «قطعه‌ای در ماهور» که یکی از نمونه‌های قابل توجه در گروه‌نوازی ایرانی به شمار می‌‌رود هدف این مقاله قرار گرفت. با توجه به آن که آهنگساز (فرامرز پایور) از بعضی تکنیک‌های چندصدایی غربی استفاده کرده است، روند تجزیه و تحلیل این قطعه‌ی کلاسیک ایرانی هم بر همان اساس شکل داده شد. تحلیل فرم، هارمونی، کنترپوان و سازبندی به خوبی نشان می‌دهد که چگونه پایور از میان امکاناتی که موسیقی کلاسیک غربی در اختیارش گذاشته برای گروه‌نوازی ایرانی دست به انتخاب‌های مناسبِ موسیقی ما زده است.

کلیدواژه‌‌ها
گروه‌نوازی موسیقی ایرانی، آهنگسازی موسیقی ایرانی، چندصدایی موسیقی ایرانی.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs